You are here

Hvad er Roskilde ÅBEN SKOLE

Den åbne skole betyder, at folkeskolerne skal åbne sig mere og indgå samarbejde med lokale aktører såsom foreninger, kulturinstitutioner, erhvervsliv m.fl.

I Roskilde Kommune er der mange gode samarbejdsrelationer mellem skoler og lokalsamfund, men der er plads til flere. For at understøtte brobygningen mellem skolerne og det omgivende samfund, og sætte et højt ambitionsniveau for børnene har Byrådet besluttet, at der skal arbejdes ud fra følgende principper:

  • Alle samarbejdsforløb skal forholde sig til byrådets vision og målsætninger for fremtidens folkeskole
  • Alle skoler afprøver længerevarende samarbejdsforløb om den åbne skole
  • Der skal være klare samarbejdsaftaler mellem skoler og eksterne aktører
  • Skolerne skal samarbejde om længerevarende forløb

Byrådet har desuden besluttet, at samarbejdet i den åbne skole skal tage afsæt i Roskilde Kommunes udviklingsstrategier:

  • Det musiske Roskilde
  • Uddannelse
  • Forskning og Erhverv
  • Sundhed og Idræt

Samarbejde og inddragelse af lokalsamfundet fremmer folkeskolens fag og formål, den lokale sammenhængskraft og bidrager til, at børnene i højere grad stifter bekendtskab med de muligheder som foreningsliv, erhvervsliv og lokalsamfundet rummer.

Fra denne side kan du vælge tre indgange til Roskilde Åben Skole: Kultur og natur, Foreningsliv og Erhvervsliv, alt efter hvilket samarbejde du søger i forhold til Åben Skole forløb.

Rigtig god fornøjelse!

Lærende Partnerskaber

Senest opdateret

23.02.2018